‘de steen heeft geen hoop iets anders te zijn dan steen.
maar door samen te werken verzamelt hij zich en wordt tempel’

antoine de saint-exupery

Samen zorgen voor de zorg en elkaar

Vanwege het oplopende corona probleem is Marechal Challenge een initiatief gestart genaamd “Het zal me een zorg zijn”. Aangezien er steeds meer patiënten in rap tempo bijkomen is het noodzakelijk dat de zorg ontlast wordt van de oplopende hoge werkdruk die zij ervaren. Jij als potentiële vrijwilliger kan hierbij helpen! Meld je hieronder aan via het aanmeldformulier en vervolgens koppelen wij je aan de geschikte zorgvragende zorginstellingen.

Ben ik geschikt om te helpen?

Jazeker! Alleen is het heel belangrijk dat je je aan de volgende voorschriften houdt:

 • Kom NIET als je één of meer van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts > 38 graden
 • Kom ook niet als je in een risicogebied bent geweest of als je contact hebt gehad met een persoon met een Corona infectie.

Voor de rest dien je je altijd te houden aan de richtlijnen en de regels die de zorginstelling hanteert. Besef daarnaast dat je mede verantwoordelijk bent voor de veiligheid en preventie van besmetting.

Aanmeldformulier

The Challenge/Visie

De zorg en het brede sociale domein staan voor een aantal serieuze en boeiende uitdagingen. Een veranderende maatschappij, strengere wetgeving en financiële druk van de overheid vragen om ingrijpende beleidsaanpassingen. De daarmee gepaard gaande veranderingen zijn ingrijpend, raken alle aanbieders en hebben voor hen inhoudelijke, organisatiekundige en bedrijfsmatige effecten. Flexibiliteit en andere individuele kwaliteiten dan basisvaardigheden van de medewerkers zijn meer dan ooit nodig, terwijl er daarnaast ook een tekort op de arbeidsmarkt is.

In de overtuiging dat technologie en efficiency weliswaar sleutelbegrippen zijn, maar het fundament gecreëerd wordt door de menselijke bouwstenen, heeft Marechal Challenge een duidelijke visie op het veranderende landschap.

Visie veranderend landschap en doorontwikkeling organisaties

Er is werk aan de winkel. Organisaties zullen ondernemender en wendbaarder moeten worden ingericht. Er moet meer kwaliteit worden geleverd tegen een lager budget. Dit vraagt om:

 • een zoektocht naar en identificatie van nieuwe kansen
 • gebiedsontwikkeling/uitbreiding en ontwikkeling van andere vormen van dienstverlening
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • het aanborenvan nieuwe geldstromen
 • vraag gericht / markt gericht werken
 • lean / efficiënter werken

Bestuurders die hierop anticiperen en bereid zijn hun medewerkers mee te nemen in dit verandermanagement en bereid zijn te investeren in menselijk kapitaal, zijn onze gesprekspartners. We ontwikkelden daar een aantal gerichte diensten voor.

Het vinden van de juiste professionals nu en in de toekomst is door genoemde ontwikkelingen een grote opgave. Dit vraagt focus op strategisch personeelsmanagement, kwantitatief maar zeker ook kwalitatief: Met daarbij specifiek aandacht voor de veranderende competenties die nodig zijn. Hierbij verdient generatiemanagement, in- door- en uitstroom van medewerkers als gevolgen van vergrijzing en het binden en boeien van medewerkers specifieke aandacht.

Visie op de arbeidsmarkt krapte

Vraagt om:

Focus op employer branding

 • Ga na wat je organisatie bijzonder maakt om voor te werken vertel dat eerlijke verhaal aan de buitenwereld
 • duidelijke interne en externe positionering
 • ondersteuning proposities en onderscheidend vermogen
 • creatie tools voor opbouw bedrijfstrots

Goed werkgeverschap (toekomst proof)

 • binden en boeien van de mensen binnen je organisatie
 • aandacht voor onboarding en constante ontwikkeling van medewerkers
 • het bieden van kansen aan jong talent
 • de effectieve inzet van ouder wordende medewerkers

Creatieve en effectieve arbeidsmarktcommunicatie

 • Arbeidsmarktcommunicatie, na het bepalen van het onderscheidende vermogen van de organisatie ga je aan de slag met hoe en waar je je als interessante werkgever wil positioneren/profileren.
Visie op doorontwikkeling dmv search en continu leren

Een organisatie kan alleen door ontwikkelen als de gewenste richting duidelijk is en de gekwalificeerde) medewerkers op meerdere niveaus hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Dat vraagt om:

 • Binnen het primaire proces niet alleen op inhoudelijke vakkennis selecteren maar ook op eigenschappen als eigen regie, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en initiatief.
 • Werven van nieuwe leiders en het ontwikkelen van het bestaande management binnen organisaties passend bij de nieuwe besturingsmodellen.
 • Binnen de ondersteunende diensten op zoek naar de echte business partners en/of de bestaande medewerkers trainen en coachen in hun veranderende rol.
 • Teamontwikkeling waarbij medewerkers leren op andere manieren met elkaar samen te werken (zelforganisatie/agile).
Visie op inzet interim professionals

indien:

 • Er tijdelijk een professional nodig is om grote veranderslag (veranderaar op sleutelpositie) te maken; hierna is veelal een ander type professional nodig dan het interim profiel om de ingezette koers te bestendigen/uit te bouwen/door te ontwikkelen.
 • Er tijdelijk behoefte is aan nieuwe inzichten of specifieke kennis(zelforganisatie, agile scrum) soms zelfs uit andere branches.
 • Er tijdelijke inval nodig is bij bijvoorbeeld ziekte of totdat de vaste opvolging is geregeld.

Is uw organisatie klaar voor deze uitdagingen? Marechal Challenge gaat ze graag met u aan. Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking

Onze vacatures

Welkom op de vacaturessite van Marechal Challenge. Hier vind je een actueel overzicht van onze vacatures. Klik op een vacature voor een beknopt functieprofiel en reactiemogelijkheid. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op

Diensten

Marechal Challenge levert haar diensten aan organisaties met lef die echt willen veranderen en resultaatgerichter willen gaan werken (zie visie). Opdrachtgevers zijn voornamelijk actief in de zorg, welzijn en onderwijs.

 Marechal Challenge levert deze diensten vanuit eigen expertise en zet in voorkomende gevallen ook de specialiteit van andere professionals in waarmee ze een hechte samenwerking heeft opgebouwd.

 Contactpersonen aan klantzijde zijn: Bestuurders, directies, hoger management, HR-professionals, staf. Aan deze doelgroep verleent Marechal Challenge de navolgende diensten:

Werving & Selectie of interim bemiddeling

van HR business partners / (verander)managers

 • Conform gewenst/toekomst proof competentie profiel en/of verander opdracht met daarnaast aandacht voor de juiste teamsamenstelling
 • Geplaatste kandidaten trainen/coachen in hun nieuwe rol
Individuele- en teamontwikkeling

vanuit geformuleerde doelstellingen

 • Trainen/coachen medewerkers in hun nieuwe commerciële- en/of zelforganiserende rol
 • Managers in de zorg die meer ‘ondernemer’ willen worden
 • Trainen/coachen van stafdiensten in hun nieuwe rol richting business partner
 • Inzet talentscan/assessments
 • Eventueel intervisie sessies begeleiden over gerelateerde thema’s
Programma management
 • Bemiddelen en regie houden op de doelstellingen
 • Coachen op ondernemend denken en handelen
 • Uitrollen nieuw besturingsmodel
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Ontwikkeling strategische personeelsplanning
 • Invoeren eigen regie en autonoom handelen
 • Aanbrengen commerciële focus
 • Mee-ontwikkelen van marktpropositie

Aanpak

Marechal Challenge gaat uitdagingen samen met u aan. Dit geschiedt op een persoonlijke, niet van tevoren georchestreerde manier. De visie van de organisatie vormt daarbij het vertrekpunt. Vervolgens wordt er gewerkt aan een stappenplan vanuit diepgang en co-makership.

Voor een succesvolle aanpak is het vanzelfsprekend dat het absolute vertrouwen wordt opgebouwd en dat met gegevens discreet wordt omgegaan. Alleen dan kan een vraagstuk in alle openheid worden besproken.

Marechal Challenge respecteert de discretie in elk facet van de samenwerking.

Stappenplan

Elk vraagstuk heeft zijn unieke elementen en daarom wordt in elke situatie het stappenplan individueel opgemaakt met als doelstelling het echte vraagstuk te benoemen, deze inzichtelijk en concreet maken en zo toe te werken naar een plan van aanpak. Marechal Challenge werkt niet met standaardmodellen of formats.

Marechal Challenge neemt als regisseur de voortrekkersrol, brengt de juiste mensen bij elkaar en faciliteert het totstandkomingsproces tot en met de finish. Indien relevant wordt de samenwerking gezocht binnen een uniek netwerk van geselecteerde professionals die allen vanuit de visie acteren.

Tijdens het traject fungeren we daarnaast als sparringpartner, vertrouwenspersoon en trainer/coach voor bestuur, management en medewerkers. We faciliteren door het stellen van de juiste vragen, te spiegelen, soms te confronteren/ te stimuleren in het benoemen en verwoorden van het organisatievraagstuk. Vervolgens wordt de verzamelde informatie vertaald in een concrete aanpak waarbij verschillende vormen, soms in combinatie, mogelijk zijn.

Naast een regelmatige terugkoppeling over de resultaatafspraken zoals opgenomen in het plan van aanpak, wordt vooral ook geïnvesteerd in het persoonlijke contact met betrokkenen binnen de organisatie.

Kennis en inspiratie bronnen

Worden op continue basis verfrist vanuit:

 • Een breed algemeen netwerk
 • (social) media
 • Netwerk van bestuurders/directeuren (HR-)managers
 • Netwerk van professionals / adviseurs (advies- en bemiddelingssector)
 • Netwerk van kandidaten / uitvoerende professionals uit het veld

Rob Marechal

Oprichter en eigenaar Marechal Challenge

Rob Marechal (1964) heeft diverse functies vervult in de advisering van organisaties in de zorgsector. Hij heeft zich daarbij gespecialiseerd in Executive Search, Interim-management, Development, Sales, General Management, Human Resource management, Commercieel management en Programmamanagement. In 2017 besloot hij tot oprichting van Marechal Challenge waarin hij zelf en met behulp van andere professionals diensten aanbiedt aan organisaties in het sociale domein.

Met zijn sectorkennis, brede managementervaring en specifieke HR-expertise is Rob Marechal bij uitstek in staat een rol van betekenis te vervullen in de complexe veranderopgave waar het zorglandschap voor staat. (voor een nadere toelichting over zijn cv neemt u contact op)

Marechal is bij uitstek een mensen-mens en zowel privé als zakelijk ziet hij zich vaak terug in de rol als vertrouwenspersoon: ‘ik ben van mensen’.

Reizen is één van zijn passies, waardoor hij kan opgaan in het leven van andere culturen. ‘Patagonie stond bovenaan mijn lijst. Mijn hooggespannen verwachtingen zijn daar ook uitgekomen. Wat een imposante kleuren, natuur met enorme ijswanden en vergezichten..”

Met zijn partner en twee zoons is hij graag actief en wisselt dit af met bezinning en het samen filosoferen over de toekomst. Een droom die vast gaat uitkomen; ‘een ruimte bij en om ons huis waar we mensen kunnen ontvangen die ook elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar leren’

Klanten over Rob Marechal:

Het gevoel echt te kunnen sparren, de correcte uitvoering, het persoonlijke tintje en een kwinkslag tussendoor maakte Rob tot een erg plezierige samenwerkingspartner.’

Hij overziet de context en heeft een uitgelezen gevoel voor de rol en verantwoordelijkheid daarin van het leiderschap en de dilemma’s waarmee deze van doen heeft.

‘Je komt over als een pragmatisch denker die in staat is oplossingen aan vraagstukken te koppelen. De beste oplossing voor de klant (en niet persé de meest commerciële) is waar je voor gaat. Als verbinder breng je mensen samen om een ontwikkeling mogelijk te maken of een innovatieve gedachte te voeden, je doet dit als lange termijn investering.’

Hij overziet de context en heeft een uitgelezen gevoel voor de rol en verantwoordelijkheid daarin van het leiderschap en de dilemma’s waarmee deze van doen heeft.

‘Gedreven integere ondernemer, manager en adviseur. Intrinsiek gedreven om anderen verder te helpen. Combineert zakelijkheid met warmte en menselijke maat.’

CONTACT

Rozendaalselaan 22 a, 6881 LC Velp

06 50 41 52 65

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Menu